Digitální vs. tradiční offsetový tisk : klady a zápory

Každý návrhový projekt je jiný. Pokud zvažujete ,který  tiskový proces zvolit, musíte vzít v úvahu kvalitu a objem,  rozpočet a časový plán.Dvě hlavní formy komerčního tisku jsou digitální a tradiční ofsetový tisk , z nichž oba mají své klady i zápory. Předtím, než uděláte své konečné rozhodnutí, zvážíte jejich výhody a nevýhody .

Výhody a nevýhody digitálního tisku

KLADY

Digitální tisk je neuvěřitelně rychlý , takže je ideální pro tiskárny  těsným termínem. 

Tradiční ofsetový tisk má v důsledku nastavení mnohem pomalejší obrat, takže při výběru,pro který typ komerčního tisku se rozhodujete, zvažte pečlivě svůj termín. Pokud je termín krátký a máte nedostatek času, digitální tisk může být vaší nejlepší volbou .

Otázky týkající se rozpočtu jsou nesmírně důležité při výběru způsobu tisku . Pokud máte tiskovou úlohu s malým objemem, digitální tisk je mnohem nákladově efektivnější než tradiční ofsetový tisk.Pokud potřebujete rychlý obrat krátkého tisku, měli byste používat digitální tiskárnu, abyste splnili svůj termín a udrželi si náklady.

Skvělou silou digitálního tisku je, jak snadno lze text, obrázky a barvy designového projektu přizpůsobit během tisku, aniž by to výrazně zpomalilo. Pokud potřebujete přizpůsobit různé části tiskového cyklu, například pro různé marketingové kampaně, tiskové stroje s proměnnými daty jsou zdaleka nejlepší volbou z hlediska rychlosti a cenové dostupnosti.

NEVÝHODY

Jaké jsou nevýhody digitálního tisku? I přes neustálé zlepšování digitálních tiskáren stále nedosahují kvality barev a naprosté flexibility tradičních ofsetových tiskáren, které nabízejí širší nabídku papíru, inkoustu a povrchových úprav .. Digitální tiskárny používají čtyřbarevný tiskový proces  pro simulaci barev, které nemohou konkurovat tradičním ofsetovým tiskárnám.

 Digitální tiskařské inkousty nejsou do tiskařského papíru zcela absorbovány, což znamená, že se mohou objevit trhliny v barvách v blízkosti okrajů, které jsou při dokončení přeloženy. To není problém tradičního ofsetového tisku.

Vzhledem k vynikající kvalitě tradičního ofsetového tisku je tradiční ofsetová tiskárna lepší volbou pro tisk s vyšším objemem tisku než digitální tiskárna.

Klady a zápory tradiční ofsetové tiskárny

KLADY

Profil tradičního ofsetového tisku je jasný. Zůstává tím nejlepším typem tisku, který je k dispozici grafickým návrhářům, zejména pokud jde o kvalitu obrazu. Technologie byla vyvinuta tak, že  poskytuje vynikající přesnost a kvalitu.

Jak již bylo zmíněno výše, tradiční ofsetový tisk umožňuje větší výběr, pokud jde o tiskové materiály . Mnoho projektů grafického designu vyžaduje neobvyklé druhy a velikosti papíru, specializované inkousty a povrchové úpravy. Pokud se jedná o váš projekt, měli byste použít tradiční ofsetovou tiskárnu.

Tradiční ofsetový tisk je nejen hospodárnější, ale i rychlejší. Velká část nákladů a času spojených s tradičním ofsetovým tiskem souvisí s přípravou a nastavením tisku.

 

NEVÝHODY

Jaké jsou tradiční ofsetový tisk? Při tisku je mnohem obtížnější přizpůsobit a přizpůsobit tiskové úlohy při nastavení tiskárny. To může být spíše časově náročné, zvláště ve srovnání s digitálním tiskem, což je možná nejlepší volba pro tiskové úlohy vyžadující mnoho úprav v krátkém časovém rámci.

Tradiční tisk je také pomalejší a nákladnější pro menší tiskové úlohy než digitální tisk. Je to proto, že je potřeba nastavit tradiční tiskárnu pro práci, což zvyšuje jednotkové ceny za kratší tiskové úlohy.Digitální tiskárny zůstávají nejlepší volbou pro rychlé a nízkonákladové tiskové úlohy .

Váš výběr komerčního tisku bude záviset na kvalitě a nárocích na objem, rozpočet a časový harmonogram . Pečlivě si seznamte s tím, co potřebujete, předtím, než se definitivně rozhodnete.