hlavičkový papír

  • hlavickovy papir
    Date
    7.3.2017
    Hlavičkový papír je nezbytnou součástí každé firmy je to důležitá součást firemního designu. Jedním z rozhodujících prvků při vytváření představy o firmě bývá kromě prezentace na internetu také hlavičkový papír. Na něm firma prezentuje klientům své nabídky, zboží, služby nebo spolupráci. Je důležité si uvědomit, že hlavičkový papír pomáhá budovat firemní image . Jako dominantní prvek by se mělo na hlavičkovém papíru použít logo, dále pak základní informace o společnosti . Ičo, dič, e-mail, telefon a adresa. Je možno doplnit o jakékoliv další informace. Nezbytně sem ale patří grafický prvek , nebo cokoliv, co zapadá do celkové firemní identity. Tiskneme ofsetový tisk, jednostranně, bežný papír 90g.